"Już nad tym pracujemy. Analizujemy dostępne rozwiązania, najbardziej korzystne technologiczne" - powiedział Szczeszek podczas telekonferencji.

Przypomniał, że grupa podpisała z Gaz-Systemem porozumienie w sprawie zaprojektowania przyłącza gazowego do elektrowni.

"Planujemy inwestycję, która da nam łącznie moc ok. 2,1 GW, może 2,2 GW" - dodał prezes.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)