Decyzja dotyczy lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach inwestycji towarzyszącej terminalowi regazyfikacyjnemu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

„Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia funkcjonalnego systemu dystrybucyjnego gazowego w pełni zintegrowanego z systemem przesyłowym, umożliwiającego efektywny rozpływ gazu ziemnego z terminalu LNG i stanowi uzupełnienie kluczowych korytarzy dostaw paliw gazowych w Polsce” - powiedziała wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Inwestycja obejmuje budowę ponad 20 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 500 mm ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą oraz stację redukcyjną wraz z drogą dojazdową i zjazdem.

Decyzja - jak informuje biuro prasowe - "podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, co umożliwia inwestorowi niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę".