„Zawarte w 1995 r. długoterminowe porozumienie o kupnie gazu między Węgrami i Rosją właśnie teraz wygasa. Dlatego podjęto decyzję, że nasza ojczyzna w celu długoterminowego, stabilnego i przewidywalnego bezpieczeństwa dostaw energii zawrze z Rosją nowe długoterminowe porozumienie o kupnie gazu. Dzisiaj uzgodniliśmy wszystkie szczegóły i wszystkie kwestie dotyczące tego porozumienia” – oznajmił Szijjarto po rozmowach z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem.

Zaznaczył, że porozumienie opiewa na 10 plus 5 lat, co oznacza, że po 10 latach będzie zmniejszenie zakupionej ilości, która wynosi 4,5 mld m sześc. rocznie.

„Tę ilość Gazprom dostarczy na Węgry dwoma szlakami: 3,5 mld m sześc. z południa, przez Serbię, a pozostałe 1,5 mld przez Austrię.

Szijjarto podkreślił, że uzgodniono również cenę, która – według jego słów - jest korzystniejsza niż ta, którą Węgry dotąd płaciły. Nie wymienił jednak jej wysokości.

Porozumienie ma zostać podpisane do końca września i na jego podstawie od 1 października ruszy transport gazu w kierunku Węgier.

Minister dodał, że z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i suwerenności Węgier zapewnienie długoterminowej dostawy energii kwestią o zasadniczym znaczeniu, a nie tylko węgierskie, ale i europejskie tendencje wskazują na rosnącą rolę gazu.