EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 8,11 mld zł wobec 0,21 mld zł rok wcześniej, segmentu Obrót i Magazynowanie - odpowiednio: -1,06 mld zł wobec 1,39 mld zł, segmentu Dystrybucja: 0,8 mld zł wobec 0,62 mld zł, segmentu Wytwarzanie: 0,52 mld zł wobec 0,36 mld zł.

Skonsolidowany zysk EBIT w IV kw. 2021 r. wyniósł 6,75 mld zł wobec 1,34 mld zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,47 mld zł wobec 11,77 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Reklama

W całym 2021 r. skonsolidowany zysk netto PGNiG wyniósł wstępnie 6,19 mld zł wobec 7,34 mld zł rok wcześniej, wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 15,6 mld zł wobec 13,01 mld zł rok wcześniej, przy przychodach: 69,96 mld zł wobec 39,2 mld zł rok wcześniej, podano także.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku nastąpi w dniu 24 marca 2022 roku, zaznaczono dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)