Reklama

Główne czynniki oddziaływania na EBITDA w energetyce konwencjonalnej to:

- Średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ~480 zł/MWh

- Średnioroczny koszt CO2 na poziomie 300-310 zł/t

- Brak stabilności rynkowej ryzykiem poziomu marży na pozycji otwartej

- Spodziewany wyższy średni koszt węgla kamiennego, pomimo względnie stabilnego poziomu cen dla wolumenu objętego umowami długoterminowymi

- Presja na wolumeny produkcyjne - nowe moce OZE, oczekiwana wyższa generacja źródeł wiatrowych, podano w prezentacji.

W ciepłownictwie oddziaływać będą:

- Dwukrotny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2

- Średnia cena kontraktowanego gazu ziemnego ok. 50% wyższa

- Wzrost taryf ciepłowniczych w znacznym stopniu nie pokrywa wzrostu cen CO2 oraz kosztów paliw

W energetyce odnawialnej najważniejsze czynniki to:

- Spodziewane wyższe ceny energii elektrycznej na rynku SPOT

- Spodziewane wyższe ceny zielonych certyfikatów

- Nowe moce fotowoltaiczne

W obrocie istotne będą:

- Presja na marże w efekcie znacznego wzrostu kosztów energii elektrycznej i zielonych certyfikatów

- Wyższe przychody z tytułu zarządzania handlowego

Z kolei czynniki istotne dla dystrybucji to:

- Wartość regulacyjna aktywów (WRA) wyższa o ~0,7 mld zł: ~19,6 mld zł

- Nieco wyższy oczekiwany efektywny średnioważony koszt kapitału (WACC) 5,8% (przed opodatkowaniem) w wyniku możliwości uzyskania premii za reinwestowanie.

W 2021 r. powtarzalny zysk EBITDA grupy wyniósł 8,1 mld zł, czyli o 31% więcej niż w 2020 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)