Zysk operacyjny wyniósł 61,66 mln zł wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 73,19 mln zł wobec 31,94 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 70,54 mln zł wobec 32,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,29 mln zł w 2021 r. wobec 103,77 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w 2021 r. i 2020 r. wynosiły odpowiednio 180,3 mln zł i 103,8 mln zł. Wzrost o 74% wynikał:

• ze wzrostu rozpoznania przychodów z tytułu prac dla Square Enix Limited nad produkcją Project Gemini,

• ze wzrostu rozpoznanych przychodów z tytułu prac dla Take-Two Interactive Software, Inc. nad produkcją Project Dagger,

• przychodów rozpoznanych z tytułu warrantów subskrypcyjnych,

• przychodów rozpoznanych przez Game On Creative, Inc., który dołączył do grupy w 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 41,75 mln zł wobec 29,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Cieszy nas tempo, z jakim realizowaliśmy nasze strategiczne zamierzenia w ubiegłym roku, ale wiemy, że rynek ocenia nas przede wszystkim przez pryzmat naszych produktów. Działania związane z debiutem 'Outriders' otworzyło 25 lutego 2021 roku demo gry wydane na wszystkich platformach (poza Google Stadia), które w pierwszym tygodniu od udostępnienia osiągnęło ponad 2 mln pobrań. Pełna gra miała premierę 1 kwietnia 2021 roku i w miesiąc od premiery przekroczyła liczbę 3,5 mln unikalnych użytkowników. Pojawiające się błędy techniczne schłodziły nieco początkowy entuzjazm graczy i recenzentów. Wraz z wydawcą od razu rozpoczęliśmy proces poprawiania oraz balansowania gry" - napisał prezes Sebastian Wojciechowski w liście do akcjonariuszy.

Kulminacją tych starań była szeroka, darmowa aktualizacja "New Horizon", której premiera odbyła się 16 listopada. Oprócz usunięcia problemów technicznych, w ramach aktualizacji, dokonano obszernych zmian w rozgrywce endgame, a także dodano "świetnie przyjęty" system transmog oraz 4 nowe Ekspedycje, dodał prezes.

"'Outriders: New Horizon' cieszył się pozytywną reakcją społeczności graczy i mediów, okazując się dobrym wstępem do działań planowanych wokół naszego flagowego tytułu w roku 2022. Wraz z debiutem aktualizacji zapowiedzieliśmy oficjalny dodatek 'Outriders Worldslayer', który ukaże się w bieżącym roku. Wiążemy z tym rozszerzeniem duże nadzieje - liczymy, że przyczyni się ono do zbliżenia się gry do progu rentowności, a tym samym uzyskania przez grupę tantiem z jej sprzedaży" - napisał także Wojciechowski.

Poinformował także, że oczekując na premierę "Outriders Worldslayer" i pracując intensywnie nad innymi projektami, grupa planuje dalszy wzrost zatrudnienia, z czym wiążą się wzmożone działania rekrutacyjne i rozwój w nowych lokalizacjach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

"Naszą ambicją na rok 2022 jest przesunięcie kluczowych projektów z fazy pre-produkcji do fazy produkcji. Nie wykluczamy także, w najbliższej przyszłości, kolejnych akwizycji. W ramach grupy tworzymy również struktury wydawnicze. Już teraz mamy w grupie zespół znakomitych ekspertów budujących fundamenty pod działania self-publishing. Planujemy dalszą przebudowę struktur grupy, by sprawniej zarządzać wzrostem firmy i skuteczniej dbać o satysfakcję naszych Awiatorów. Zamierzamy kontynuować biznesową i kulturową transformację grupy z naciskiem na utrwalanie i umacnianie globalnego charakteru studia i marki People Can Fly" - podsumował prezes.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

(ISBnews)