"Od wybuchu wojny w Ukrainie znacząco zmniejszyliśmy udział rosyjskiej ropy w przerobie. Obecnie wynosi od poniżej 50% w rafinerii w Płocku, a w całej Grupie Orlen około 30%, przy czym są w naszej grupie rafinerie, które w ogóle nie wykorzystują rosyjskiej ropy. Realizujemy obecnie wyłącznie zobowiązania kontraktowe i nie kupujemy ropy z Rosji w transakcjach spotowych" - powiedział Szewczak podczas telekonferencji.

Jak zapewnił, Grupa PKN Orlen jest przygotowana do całkowitego odejścia od rosyjskich surowców.

"Chcielibyśmy, żeby inne kraje i firmy w Europie radziły sobie z tym równie skutecznie, jak my. Wydaje się, że te procesy powinny być bardziej skoordynowane na poziomie Unii Europejskiej" - dodał.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.