"Spółka oraz Skarb Państwa zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i dokonania transakcji, polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa, od Spółki wszystkich posiadanych przez nią 21 962 189 akcji LWB. List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Powyższe działanie jest zgodne ze "Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku" oraz wpisuje się w plany rządowe w zakresie reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce, podkreślono.

Reklama

W ub. tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka. Skarb Państwa chce nabyć wszystkie posiadane przez Eneę akcje Lubelskiego Węgla Bogdanka, dlatego rozpoczęte zostaną działania zmierzające do nabycia przez państwo akcji spółki, jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)