"Sama noszę golf, a noszenie szalika również utrzymuje ciepło. To pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną" - oświadczyła gubernator stolicy Japonii, której wypowiedź cytuje brytyjski "The Guardian".

Japonia już od dłuższego czasu prowadzi ekologiczną kampanię "cool biz", w której zachęca się do swobodnego stylu ubierania się w biurach, aby zaoszczędzić energię podczas gorącego lata. Zimowa wersja kampanii nosi odpowiednią nazwę "warm biz".

Japonia, która dąży do osiągnięcia neutralności pod kątem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, doświadczyła trudności związanych z dostawami energii, podobnie jak wiele innych krajów, po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę.

mma/ tebe/

Reklama