"Problem jest taki, że zgodnie z KC i prawem zamówień publicznych odpowiedzialność jest solidarna. [...] Nie mamy na koncie 1,3 mld zł i mieć nie będziemy. [...] Mamy 100 mln zł pomocy publicznej - już spora część została wydana, więc też już nie mamy [całości tej kwoty]; mamy gwarancje, no, ale w najlepszym wypadku [mamy] te 700 mln zł. Rafako nie ma tych pieniędzy [pełnych 1,3 mld zł] i, zgodnie z odpowiedzialnością solidarną, Tauron może pójść po pełną kwotę do Mostostalu. Mostostal ma pełen regres - słuszny i sprawiedliwy - do Rafako o zwrot tych środków, ale obawiam się, że Rafako nie będzie w stanie zwrócić tych środków" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej.

Mostostal Warszawa, w związku z wezwaniem do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312,44 mln zł przez konsorcjum realizujące blok 910 MW w Jaworznie, przypomniał dziś w komunikacie, że jest pasywnym członkiem konsorcjum i wezwanie nie zagraża jego pozycji prawnej czy finansowej. Podkreślił, że Rafako zobowiązane jest zwolnić go ze wszelkich zobowiązań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu przez Rafako.

Mostostal podał też, że jego udział w konsorcjum wynosi formalnie 0,01%. Spółka - zgodnie z umową konsorcjum zawartą w 2014 r. - nie wykonywała żadnych prac, nie realizowała żadnych usług ani dostaw. Napisał, że "Rafako zobowiązane jest zgodnie z umową konsorcjum, zawartą przed rozpoczęciem prac projektowych, zwolnić spółkę ze wszelkich zobowiązań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu przez Rafako".

Rafako podało dziś, że zarząd podjął decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i rozpoczął prace nad rzeczonym wnioskiem. Decyzja jest skutkiem doręczenia przez Tauron Wytwarzanie wezwania, skierowanego do Rafako, jego spółki zależnej oraz Mostostalu Warszawa, dotyczącego zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312 440 218,91 zł.

Reklama

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła wczoraj decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Rafako uważa, że wezwanie Taurona jest bezprawne i całkowicie bezzasadne, jak podała spółka w odpowiedzi na wezwanie.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)