Zmieniona dyrektywa w sprawie energii odnawialnej podniosła unijny cel dotyczący energii odnawialnej na rok 2030 z 32 proc. do 42,5 proc. lub nawet do 45 proc. Dlatego kraje UE muszą zintensyfikować wysiłki, aby wspólnie zrealizować ambitny nowy cel. Aby sprostać temu wyzwaniu, udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w UE musi wzrosnąć z obecnego poziomu o prawie 20 p.p.

Liderzy energii odnawialnej

Wśród krajów UE liderem we wdrażaniu czystej energii są kraje skandynawskie. Na pierwszym miejscu znalazła się Szwecja, w której prawie dwie trzecie (66 proc.) końcowego zużycia energii brutto w 2022 r. pochodziło z OZE. Główne źródła to elektrownie wodne, wiatrowe, biopaliwa stałe i ciekłe oraz pompy ciepła.

Reklama

Na drugim miejscu znalazła się Finlandia z 47,9 proc. udziałem OZE. Podobnie jak w Szwecji również Finlandia czerpie czystą energię głównie z elektrowni wodnych i wiatrowych oraz wykorzystuje biopaliwa stałe. Kolejna w rankingu była Łotwa (43,3 proc.), która opierała się głównie na energii wodnej.

Kolejne w zestawieniu, Dania (41,6 proc.) i Estonia (38,5 proc.), większość energii odnawialnej pozyskiwały z farm wiatrowych i biopaliw stałych.

Portugalia (34,7%) opierała się na biopaliwach stałych, elektrowniach wiatrowych, wodnych i pompach ciepła, natomiast Austria (33,8%) wykorzystywała głównie biopaliwa wodne i stałe.

Maruderzy we wprowadzaniu OZE

Najniższy udział energii odnawialnej odnotowano w Irlandii, gdzie zużycie energii brutto było na poziomie zaledwie 13,1 proc. Niewiele większy odział OZE był na Malcie (13,4 proc.), w Belgii (13,8 proc.) i Luksemburgu (14,4 proc.).

Udział OZE w Polsce

Ogółem z 27 państw członkowskich Wspólnoty 17 zgłosiło w 2022 r. udziały poniżej średniej UE wynoszącej 23 proc. W tej grupie znalazła się Polska z udziałem źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie 16,9 proc.

W Polsce w 2022 r. najwyższy udział OZE był w ciepłownictwie i chłodnictwie (22,7 proc.) oraz w produkcji energii elektrycznej (21 proc.). Natomiast w transporcie udział odnawialnych źródeł energii wynosił zaledwie 5,8 proc.