"Nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego typu rekompensat" – powiedziała Emilewicz, odpowiadając na pytanie o zapowiedź przedsiębiorców, dotyczącą złożenia wniosku o odszkodowania za okres zamrożenia gospodarki. Zaznaczyła, że równocześnie w czasie lockdownu zostały uruchomione transfery do firm.

"Nie było żadnego pomiotu gospodarczego, który byłby wykluczony z możliwości skorzystania czy to ze zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty postojowego" – podkreśliła dodając, że firmy otrzymały także "ogromną pomoc z tarczy finansowej, a także pomoc płynnościową dla każdego sektora gospodarki".

"Więc dzisiaj nie ma podstaw prawnych do tego, aby zgłaszać roszczenia wobec lockdownu, jaki miał miejsce w Polsce" – dodała. Wicepremier zwróciła uwagę, że podobne instrumenty były stosowane w innych państwach Unii Europejskiej i - jak powiedziała – „tego typu roszczenia nie mają tam miejsca, ani też nie są rozpatrywane."

Emilewicz poinformowała, że dla niektórych szczególnych sektorów które nadal mimo odmrożenia notują spadki na około 80% będą przygotowywane "rozwiązania szyte na miarę". "Ale to już naprawdę bardzo punktowo adresowane. Będziemy adresować takie podejście indywidualnie do branż" – dodała.