Badanie "Menedżerowie CSR" sprawdzało zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Jak poinformowano, wyniki ankiety wskazują, że biznes przyczynił się w ostatnich latach do rozwiązywania problemów społecznych (70 proc.), a CSR wpłynął na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw (87 proc.).

W porównaniu z badaniem z 2015 roku nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi odpowiednio o 5 i 6 punktów proc. - dodano.

Zgodnie z badaniem, najważniejszymi kwestiami społecznymi, których rozwiązywanie wspiera biznes, są: wykluczenie cyfrowe (53 proc.), braki w edukacji (53 proc.) oraz niezdrowy tryb życia (47 proc.). W tej edycji badania wyróżniono również kwestie środowiskowe, do rozwiązania których przyczynia się biznes. Według respondentów są to: nadmierna produkcja plastiku (63 proc.), nadmierne zużycie wody (56 proc.) oraz emisja gazów cieplarnianych (56 proc.).

"Wagę wyzwań środowiskowych podkreśla również wysoka zgodność menedżerów CSR w aspekcie problemów klimatycznych. 90 proc. respondentów zgadza się z opinią, że biznes ma do odegrania ważną rolę w dostosowywaniu naszego kraju do skutków zmian klimatycznych, zarazem niemal tyle samo osób zgadza się z opinią, że taką rolę biznes pełnić będzie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu" - wyjaśniono.

Według respondentów kluczowymi barierami w rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce jest rozumienie CSR jako działań sponsoringowych oraz brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające firmami. Taką odpowiedź wskazała ponad połowa badanych menedżerów. Jedną z przyczyn - według 44 proc. ankietowanych - jest też brak edukacji kadry.

"Żyjemy w czasach, kiedy kwestia przywództwa jest jedną z najważniejszych, więc kluczowe jest pytanie, czy to bardziej obawy, czy rzeczywiste przeszkody" - wskazała dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak.

Jak dodano, badanie zostało również uzupełnione o pytania dotyczące kwestii związanych z pandemią COVID-19. "Wśród respondentów zapytanych, w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na pozycję tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, niemal połowa (48 proc.) oceniła, że w związku z tą sytuacją rola CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła, z czego 17 proc. uznało, że zdecydowanie wzrosła" - poinformowano.

Badanie zrealizowano 6 sierpnia - 4 września br. na grupie 54 menedżerów i specjalistów m.in. do spraw CSR w Polsce. 80 proc. respondentów reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15 proc. – firmy średnie, a 6 proc. – małe. (PAP)

autor: Michał Boroń