Co trzecia firma uznała w badaniu, że jej sytuacja finansowa jest dobra, co dziesiąta uznała, że jest bardzo dobra.

"Dość krytycznie oceniły swoją sytuację finansową firmy zajmujące się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi występuje w jednostkach sektora transportu i gospodarki magazynowej (14 proc. ocen negatywnych i 42 proc. ocen pozytywnych)" - czytamy w raporcie.

Korzystne oceny formułują firmy gospodarki magazynowej i transportu towarowego, ale już nie pasażerskiego, podał PIE.

"Jeszcze większą przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi zanotowaliśmy w ocenach firm handlowych (odpowiednio 53 proc. i 14 proc.). Pewne ograniczenia w tradycyjnym handlu rekompensuje w znacznym stopniu handel online" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że firmy oceniające swą sytuację finansową bardziej krytycznie są skłonne dokonać zasadniczych zmian lub wprowadzić istotne korekty w wybranych obszarach działalności w przyszłym roku.

"Najczęściej proces zmian zamierzają przeprowadzić firmy zajmujące się działalnością związaną z kulturą rozrywką i rekreacją (60 proc.) oraz z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (57 proc.). Obie powyższe branże niekorzystnie oceniły swą sytuację finansową, co, jak można sądzić, skłoniło je do planowania zmian w działalności" - podsumowano w raporcie.

Badanie zostało przeprowadzone przez PIE w końcu listopada 2020 r. na próbie 1 000 firm.