Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu opublikowano w środę założenia projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę ws. programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

Przypomniano, że w styczniu 2021 roku Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął realizację Tarczy Finansowej 2.0, która była przeznaczona dla przedsiębiorstw przeżywających problemy w związku z pandemią COVID-19.

W wykazie wskazano, że niektóre obszary gospodarki w Polsce są nadal dotknięte skutkami ekonomicznymi pandemii. Część podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach programu, nadal ma poważne problemy z płynnością finansową - dodano.

"Zgodnie z projektowanymi zmianami, do programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu zmianę terminu zwrotu przez beneficjenta programu różnicy (nadwyżki subwencji finansowej) pomiędzy kwotą subwencji finansowej otrzymanej w oparciu o prognozowaną wysokość spadku przychodów oraz kosztów stałych, a kwotą subwencji finansowej, którą beneficjent Programu otrzymałby bazując na rzeczywistych danych finansowych, wyznaczonego do dnia 15 marca 2022 r. na termin zwrotu do dnia 30 czerwca 2022 r" - wyjaśniono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Reklama

Rozwiązanie to ma dotyczyć firm mających status MŚP.

W ramach Tarczy PFR 2.0 wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm, w tym 7,1 tys. z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł dla sektora MŚP. Średnia kwota pomocy dla tych firm wyniosła 539 tys. zł, a dla mikrofirm - 82 tys. zł.

Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna, fitness i gastronomiczna.

autor: Michał Boroń