Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,0 proc.

W VIII ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,0 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł we IX o 1,0 proc., po wzroście w VIII o 0,9 proc. i wobec szacunków we IX +1,0 proc. (PAP Biznes)