"W I kwartale 2020 r. zaobserwowano już gospodarcze efekty pandemii COVID-19. Działania prewencyjne, powodujące ograniczenie działalności gospodarczej, wpłynęły na kształtowanie się wielkości eksportu oraz importu towarów. Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 254,1 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 247,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. eksport towarów zwiększył się o 7,1 mld zł, tj. o 2,9%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę baterii samochodowych, odzieży, pszenicy, półfabrykatów farmaceutycznych i wyrobów tytoniowych. Natomiast import towarów wzrósł o 2,2 mld zł, tj. o 0,9% i w dużej części wynikał ze zwiększenia wartości importowanych elektronicznych układów scalonych, odzieży, obuwia, leków oraz półproduktów farmaceutycznych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 6,6 mld zł. W I kwartale 2019 r. saldo obrotów towarowych było także dodatnie i wyniosło 1,7 mld zł " - czytamy w komentarzu banku centralnego.

W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,7 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 14,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł w porównaniu do I kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 9,0 mld zł (pozostały na niezmienionym poziomie) oraz podróży zagranicznych w wysokości 3,4 mld zł (spadek o 0,4 mld zł). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego saldo usług zwiększyło się tylko o 1,0 mld zł, co na tle ostatnich kilku lat oznacza niewielką poprawę salda usług. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był w dużej mierze początek wspomnianej wcześniej pandemii COVID-19 oraz obostrzenia wprowadzane w handlu przez kolejne kraje UE w marcu, podano także.