Minister zaznaczył, że na początku roku, wstępne dane wskazywały, że będzie to kolejny, rekordowy rok w naszym eksporcie rolnym. Taka była dynamika jeszcze w styczniu i lutym. Jednak już w marcu pandemia COViD-19 wpłynęła istotnie na wyniki handlu zagranicznego, ale optymistyczne jest to, że od czerwca sytuacja poprawia się z dnia na dzień - podkreślił.

Zdaniem szefa resortu, "wpływ miały na to przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz ożywienie w eksporcie w czerwcu br. Dodał, że w pierwszym kwartale br. korzystna była deprecjacja złotego względem euro i dolara amerykańskiego oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w drugim kwartale br.

Ardanowski wskazał, że najbardziej ucierpiały te branże rolnictwa, które w dużym stopniu są zależne od eksportu, takie jak producenci wołowiny, którzy wysyłają za granicę 80 proc. swojej produkcji; drobiu – 60 proc. produkcji na eksport, ale także wieprzowiny i mleka. Skutki pandemii ponieśli też m.in. producenci kwiatów.

Eksport mocno zmalał do krajów UE, do Chin i do krajów muzułmańskich. Znacząco podrożał też transport morski.

Reklama

W tej sytuacji szybko została uruchomiona specjalna zakładka na stronie internetowej ministerstwa o możliwościach eksportu do różnych krajów. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu naszych dyplomatów, do których apelowałem o zbieranie takich informacji z rynków zagranicznych - zaznaczył szef resortu. Podkreślil, że z upływem czasu część krajów o słabym rolnictwie, ale posiadających zasoby finansowe zaczęło tworzyć lub odbudowywać rezerwy żywnościowe. Zainteresowane polską żywnością są m.in. Arabia Saudyjska, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Liban.

Jak podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych najbardziej znaczącą pozycję pod względem wartości zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. W pierwszym półroczu 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 4 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,1 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

W pierwszej połowie 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., zwiększyła się o 37 proc. do 2,4 mld euro.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 18,5 proc. do 2,1 mld euro), produktów mlecznych (o 2 proc. do 1,2 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych oraz ryb i przetworów. Większa była także wartość wywozu m.in.: owoców i ich przetworów, kawy, herbaty i kakao oraz nasion roślin oleistych i tłuszczy roślinnych.

W pierwszym półroczu 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 13,0 mld euro, co stanowiło 79 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 4,0 mld euro i był o 11 proc. większy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania, Niderlandy, Francja, Włochy oraz Czechy.

Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 847 mln EUR, o 13 proc. wyższym niż rok wcześniej, z tego na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 366 mln euro, do Federacji Rosyjskiej eksport wyniósł 265 mln euro, a na Białoruś – 139 mln euro.

Znaczącym odbiorcą produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska, na rynku której sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 365 mln euro, a także Stany Zjednoczone (247 mln euro) i Republika Południowej Afryki (147 mln euro).

Import w I półroczu br. wyniósł 11 mld euro i był o 4,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 11,8 proc. do 5,4 mld euro - poinformował KOWR.