"Indeks mobilności Google wskazuje, że ruch w placówkach handlowych dynamicznie wzrósł w pierwszej połowie miesiąca. Galerie handlowe odwiedza o 20 proc. mniej osób niż w styczniu - w listopadzie było to 40 proc. mniej. W mniejszych placówkach obserwujemy wzrost o 10 proc. , choć może mieć on po części charakter sezonowy. Najprawdopodobniej dużo wyższe będą też wyniki e-commerce, choć nie zrekompensują one w pełni strat sklepów stacjonarnych" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

"Dlatego też szacujemy, że sprzedaż detaliczna spadnie w grudniu o 2 proc. r/r. W całym IV kw. wartość dodana w handlu będzie niższa o 3 proc. r/r. Łącznie wyniki sektora obniżą PKB w ostatnim kwartale o około 0,5 pkt proc." - czytamy dalej.

Według opublikowanych wcześniej w tym tygodniu danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w listopadzie 2020 r. była o 5,3 proc. niższa niż w listopadzie 2019 r. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie była niższa niż przed rokiem o 5,3 proc. i spadła o 5,4 proc. m/m.

Jak podał GUS, udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 11,4 proc. w listopadzie z 7,3 proc. całości sprzedaży w październiku br. Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 47,9 proc. w ujęciu miesięcznym.