Jak wynika z badania Grant Thornton, już 71 proc. średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, a tylko 5 proc. chce je obniżać.

Obliczono, że wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki cen minus odsetek firm planujących obniżki) wynosi 66 pkt proc. i jest to zdecydowanie najwyższy wynik w 11-letniej historii badania. W poprzednich edycjach - jak napisano - wskaźnik ten kształtował się w przedziale 19-41 pkt proc.

Zaznaczono, że do tej pory wskaźnik skłonności firm do podnoszenia cen był dość dobrze skorelowany z późniejszymi faktycznymi odczytami inflacji. "Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, mogłoby to oznaczać w najbliższych 12 miesiącach wzrost inflacji do około 9 proc." - napisano.

Wskazano, że znaczący wzrost odsetka średnich i dużych firm, które zastanawiają się nad podnoszeniem cen swoich towarów i usług, sprawia, że Polska stała się pod tym względem jednym z liderów państw objętych badaniem. Na 22 analizowane duże gospodarki na świecie, wyższy odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki odnotowano jedynie w Turcji – wskaźnik netto wyniósł tam 72 pkt proc. Zaznaczono jednak, że Turcja jest krajem, który zmaga się z dużymi problemami inflacyjnymi: w 2021 roku ceny konsumpcyjne rosły dotychczas średnio o 17 proc. rok do roku. Tuż za Polską znalazły się RPA, Brazylia i Rosja, które również mierzą się obecnie ze wzrostem inflacji.

Reklama

Autorzy raportu wskazują, że rosnąca presja na podwyżki cen to skutek dwóch nakładających się na siebie zdarzeń. Z jednej strony – co pokazują dane makroekonomiczne na temat dynamiki PKB, produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej – ostatnie kwartały, mimo pandemii, przyniosły silny wzrost popytu w gospodarce. To - jak napisano - stwarza firmom przestrzeń do podnoszenia cen. Po drugie - rosną koszty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Wskazano, że w 2021 roku już 65 proc. badanych przez Grant Thornton szefów średnich i dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wysokie koszty energii są dla nich "silną" bądź "bardzo silną" barierą w rozwoju i odsetek ten z roku na rok rośnie. W 2016 roku wynosił zaledwie 16 proc.

Dodano, że w podobny sposób narasta bariera wysokich kosztów pracy. Odsetek wskazujących ją szefów firm wzrósł od 2016 roku z 43 proc. do obecnych 67 proc. "Przedsiębiorstwa są więc podwójnie zdeterminowane do podwyżek – nie tylko +mogą+ podnosić ceny, ale wręcz +muszą+ to robić, aby utrzymać rentowność" - napisano.