Sejm, większością 429 głosów, przyjął poselski projekt ustawy wprowadzający ogólną zasadę, że Wigilia wypadająca w niedzielę będzie dniem wolnym także w handlu, za to w poprzedzające ją dwie niedziele nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Nie zgodził się jednocześnie na proponowany przez rząd przepis, by 10 grudnia sklepy były czynne do godziny 14.00, tak jak zwykle w wigilię.

12 posłów wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Teraz ustawą musi się zająć Senat, a potem - podpisać prezydent. To wszystko powinno się odbyć w trybie ekspresowym.