"Dalszy rozwój pandemii COVID-19 i kolejne działania, które mogą zostać wprowadzone przez polski rząd w celu walki z pandemią, nie są spółce znane. Ich czas trwania oraz skala mogą w istotny sposób wpłynąć na przygotowane przez spółkę analizy i szacunki, w szczególności w zakresie wartości rynku reklamy, liczby sprzedanych biletów do kin oraz sprzedaży barowej, a także przychodów ze sprzedaży wydawnictw" - czytamy w raporcie finansowym spółki.

Według spółki, opisane czynniki niepewności mogą mieć także istotny wpływ na zwiększenie luki płynnościowej oraz możliwość pozyskania wymaganego w związku z tym dodatkowego finansowania i skłonić spółkę do poszukiwania innych metod zabezpieczenia płynności finansowej Grupy Agora, przy czym na obecnym etapie nie sposób przewidzieć, jakie metody będą najbardziej adekwatne w stosunku do przyszłego rozwoju pandemii COVID-19 oraz wdrażanych w przyszłości kolejnych decyzji i działań administracyjnych

"Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, zarząd Agory szacuje, że wskutek obecnie trwającej pandemii w całym 2020 r. przychody Grupy Agora mogą istotnie się zmniejszyć, a Grupa odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT. Biznesami, które zostaną najmocniej dotknięte skutkami pandemii, są kino, gastronomia oraz reklama zewnętrzna" - czytamy dalej.

W opinii zarządu, wprowadzone od 9 listopada 2020 r. kolejne obostrzenia w celu zahamowania rozprzestrzeniania się pandemii nie dają podstaw do zmiany oceny sytuacji Grupy w 2020 r.

"Opisane w komunikacie czynniki niepewności i uwarunkowania działalności Grupy nie uległy istotnej zmianie, a ich konsekwencje nie stanowią już zaskoczenia dla interesariuszy i tym samym ich występowanie nie stanowi informacji poufnej" - podsumowano w materiale.

Agora odnotowała w I-III kw. 2020 r. 88,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,17 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 612,1 mln zł w porównaniu z 871,48 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 249,7 mln zł w porównaniu z 1 141,2 mln zł rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)