Decyzją z 26 lipca 2013 r. ówczesny przewodniczący KRRiT Jan Dworak stwierdził naruszenie przez spółkę TVN S.A. art. 18 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 5 ust. 2,3 i 4 pkt 4 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 r., poprzez rozpowszechnienie czterech audycji z serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” i nałożył na nadawcę karę w wysokości 100 000 zł - przypomina rada.

"Przedmiotowe odcinki, przedstawiały szczegółowe, często drastyczne opisy i rekonstrukcje scen gwałtów i zbrodni (w tym motywowanego seksualnie zabójstwa dziecka). Materiały zawierały przykłady patologicznych zachowań, agresji, okrucieństwa i wulgaryzmów, które w ocenie organu były zbyt trudne w percepcji małoletnich widzów poniżej 16 roku życia, z punktu widzenia ich dojrzałości emocjonalnej, moralnej i intelektualnej" - napisano w poniedziałkowym komunikacie KRRiT. .

"Po kontroli Sądu Najwyższego, Sąd II instancji potwierdził w uzasadnieniu do wyroku (sygn. akt VII AGa 691/19, uzasadnienie z 11 stycznia 2024 r.), że ww. audycje ukazywały przemoc, w tym przemoc seksualną oraz przedstawiały prymitywny obraz świata, zarówno poprzez zachowania bohaterów, jak i słownictwo którym się posługują. Wszystkie cztery odcinki pokazywały jednostronny i patologiczny obraz relacji międzyludzkich i zdarzeń społecznych, a sfera intymna człowieka przedstawiona została w postaci wypaczonej, odhumanizowanej, przy użyciu przemocy i dominacji" - podaje KRRiT.

Sąd Apelacyjny w Warszawie (VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej) po 10 latach od wydania decyzji przez Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka o nałożeniu kary na TVN S.A. za naruszenie przepisów ustanowionych w celu ochrony małoletnich odbiorców, oddalił apelację TVN S.A.. Decyzja Sądu jest prawomocna.

Reklama