"Struktura właścicielska TVN Warner Bros. Discovery nie budzi żadnych wątpliwości. Potwierdzają to wyroki sądów, liczne opinie prawne i decyzje KRRiT przyznające koncesje kanałom naszej grupy. Brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT są kolejnym bezprawnym atakiem na amerykańskiego inwestora i wartości łączące nasze kraje" – napisał zarząd TVN S.A. w przesłanym PAP oświadczeniu.

Jak wyjaśniono w komunikacie zamieszczonym w środę na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, "zdaniem przewodniczącego przyznanie koncesji dla programu TVN Style mogłoby wiązać się ze złamaniem polskiego i europejskiego prawa". "Z tego powodu struktura kapitałowa spółki zostanie poddana szczegółowej analizie przez niezależnych ekspertów" – przekazano.

"Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 proc. udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce" - czytamy w komunikacie. Dodano, że "wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniono ustawę o radiofonii i telewizji w ten sposób, że zwiększono limit udziałowców spoza Unii Europejskiej w spółce posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu do 49 proc., a w przypadku udziałowców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 100 proc.".

Reklama