"Koniec sporu o prawomocność likwidacji tej ohydy jaką była telewizja PiSu. Dziękuję wszystkim, którzy w tym pomogli, a tym, którzy bronili tej patologii, mam tylko jedno do powiedzenia: walec nie dyskutuje z asfaltem, którędy ma jechać. Koniec spekulacji. Sąd zdecydował w sprawie likwidacji TVP" - napisał na portalu X minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Minister pod koniec grudnia 2023 r. zdecydował o postawieniu spółek mediów publicznych w stan likwidacji. Decyzję tę motywował zawetowaniem przez prezydenta ustawy okołobudżetowej, która gwarantowała dotacje z budżetu państwa w wysokości do 3 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

Niespełna miesiąc później referendarz sądowy odmówił jednak ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) otwarcia likwidacji TVP. Bartłomiej Sienkiewicz w serwisie X podkreślił wtedy, że decyzja ta się uprawomocni dopiero po rozpatrzeniu jej przez sądy wszystkich instancji. Złożył też skargę na decyzję referendarza.

W poniedziałek Sąd Rejestrowy w Warszawie wydał orzeczenie dotyczące ujawnienia w KRS otwarcia likwidacji TVP. Zmianę zapisano też w rejestrze - w rubryce "firma, pod którą spółka działa" widnieje zapis: "+TELEWIZJA POLSKA+ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI".

Reklama

Wcześniej sądy rejestrowe wpisały już otwarcie likwidacji dla wszystkich 17 regionalnych rozgłośni publicznego radia oraz PAP. Do rozstrzygnięcia przez sąd pozostaje jeszcze sprawa postawienia w stan likwidacji Polskiego Radia.

19 grudnia Sejm podjął uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA i Polskiej Agencji Prasowej SA i ich rady nadzorcze. Powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, które powołały nowe zarządy.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN zdecydował 27 grudnia o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

18 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (Ksh) o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym z mocy samej ustawy obejmują także jednostki publicznej rtv, są niekonstytucyjne. Ponadto TK w ogłoszonym wyroku orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis ustawy o rtv wyłączający określone zapisy Ksh od stosowania w odniesieniu do jednostek publicznej rtv. MKiDN przekazało, że wyrok TK w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej, czego konsekwencją jest m.in. poniedziałkowa decyzja Sądu Rejestrowego o dopuszczeniu postawienia TVP w stan likwidacji. (PAP)