"Wydatki inwestycyjne planowane w roku 2021 wyniosą 284 mln zł. Zadłużenie netto na koniec 2021 roku wyniesie 780 mln zł. Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie i wyniosą:
- dług netto do EBITDA x1,2
- dług netto do kapitałów własnych 50%" - czytamy także w strategii.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)