Zysk operacyjny wyniósł 66,77 mln zł wobec 19,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 584,08 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 460,11 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za I kw. 2021 r. wyniosły 584,7 mln zł (+27% r/r), zysk operacyjny osiągnął poziom 66,7 mln zł (+250% r/r), EBITDA przekroczyła 80 mln zł (+167% r/r), a wynik netto wzrósł z 2,8 do 45,9 mln zł, ustanawiając historyczne rekordy, podała spółka w komunikacie.

"Nasza elastyczność, a także dywersyfikacja produktów i klientów pomogła nam kontynuować działalność z pełnymi mocami produkcyjnymi, co pozwoliło w pełni wykorzystać szybko poprawiające się otoczenie rynkowe w zakończonym kwartale. Mimo że światowa produkcja stali wzrosła o 10% to poprawa przychodów grupy wynika głównie ze wzrostu cen złomu, półproduktów i produktów, a nie wolumenów. Z kolei dla zyskowności znacznie miało to, że ceny złomu rosły wolniej niż ceny produktów i półproduktów. Dzięki temu spread przerobowy na tonie kęsów wzrósł o 87 zł, a na produktach finalnych o 232 zł/t" - powiedział CFO i członek zarządu Cognora Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

Podkreślił też, że spółka uzyskała spore oszczędności na materiałach produkcyjnych w związku z poczynionymi w ostatnich latach inwestycjami. Dynamicznie rosnące ceny wpłynęły na wyniki również poprzez efekt FIFO. Dodał on do EBITDA ok. 26,5 mln zł.

"Do olbrzymiej poprawy zysku na poziomie netto, oprócz oczywiście zwyżki rentowności operacyjnej, dołożyły cegiełkę koszty finansowe, które spadły o ponad 8 mln zł r/r, mimo straty na wycenie długu" - dodał Zoła.

Jeśli chodzi o przepływy gotówkowe, spółka wypracowała w I kw. 2021 r. 53 mln zł z działalności operacyjnej. Na kontach Cognora na koniec okresu znajdowało się niemal 130 mln zł. Wysoki stan gotówki i dynamiczny wzrost EBITDA pozwolił spółce obniżyć współczynnik zadłużenia (dług netto/EBITDA) do 0,8 wobec 2,5 przed rokiem, wynika także z materiału.

"Kolejne kwartały będą zależały w dużej mierze od cen na rynku i koniunktury w kluczowych dla nas branżach a także od sytuacji pandemicznej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych, przyjdzie ożywienie w gospodarce, które przyłoży się na dalszy wzrost popytu na stal i być może również cen" - podsumował Zoła.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 45,73 mln zł wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)