"Pracujemy nad tym, żeby inwestycja w fenol również rozpoczęła się w tym roku" - powiedział Obajtek dziennikarzom podczas podpisania porozumienia dotyczącego kontynuacji negocjacji umowy EPCC dla budowy Kompleksu Olefin III.

PKN Orlen podpisał umowę na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu z firmą UOP Limited w lutym 2020 roku.

"Trwają również prace nad kompleksem pochodnych aromatów" - dodał Obajtek.

To trzeci z trzech głównych filarów Programu Rozwoju Petrochemii, którego zapowiedź ogłoszono po raz pierwszy w 2018 roku. Wówczas PKN Orlen szacował jego koszt na ponad 8 mld zł, dzisiaj już wiadomo, że tylko Kompleks Olefin III to koszt ok. 13,5 mld zł.

PKN Orlen szacuje, ze rozbudowa Kompleksu Olefin w Płocku pozwoli koncernowi zwiększyć udział w europejskim rynku petrochemicznym do 6,4% z obecnych 5%. Spółka szacuje, że realizacja tej inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)