"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowiło, iż zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 127 069 925,57 zł dzieli ten sposób, że:

- kwotę w wysokości 45 439 740 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję wyniesie 6 zł

- pozostałą kwotę w wysokości 81 630 185,57 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Termin prawa do dywidendy ustalono na 22 czerwca, a termin jej wypłaty na 29 czerwca 2021 r.

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie Amiki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 22 575 819 zł, tj. 3 zł na akcję.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)