"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 zysk netto w kwocie 1 580 541,85 zł przeznaczyć w całości na pokrycie 'strat z lat ubiegłych'" - czytamy w uchwale.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)