"W porozumieniu określono w szczególności:

- kryteria objęcia poszczególnych pracowników zwolnieniem grupowym z poszanowaniem zasad obiektywizmu, transparentności oraz interesów ekonomicznych spółki,

Reklama

- liczbę pracowników objętych zwolnieniem grupowym, która wynosić będzie maksymalnie 190 osób,

- iż proces zwolnień grupowych zostanie przeprowadzony do dnia 31 grudnia 2021 r.,

- iż proces zwolnień grupowych będzie przeprowadzony w jednym etapie,

- iż wszyscy zainteresowani pracownicy objęci zwolnieniem grupowym, będą mogli skorzystać z programu tzw. zwolnienia monitorowanego, o którym mowa w art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy" - wymieniono w komunikacie.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)