Reklama

Skonsolidowane przychody w IV kw. wyniosły 7 417 mln zł (wzrost o 104% r/r), zysk operacyjny wyniósł 219 mln zł wobec 214 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 303 mln zł (wzrost o 327% r/r), zaś zysk netto sięgnął 144 mln zł wobec 264 mln zł straty rok wcześniej, podał PKN Orlen w prezentacji.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wyższych wolumenów sprzedaży (r/r). Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych o 8 pkt proc. (r/r) w efekcie poprawy sytuacji makroekonomicznej i rynkowej oraz zmniejszonego zakresu postojów remontowych (r/r) wpływającego również na wzrost uzysku paliw o 3 pkt proc. (r/r). EBITDA LIFO wyższa o 232 mln zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu makro, w tym: dyferencjału B/U, marż na lekkich i średnich destylatach, olefinach, poliolefinach oraz PCW. Dodatkowo pozytywny wpływ wykorzystania historycznych warstw zapasów oraz wzrostu marż handlowych przy ujemnym wpływie przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 141 mln zł (r/r) i wyższych kosztów CO2" - czytamy w prezentacji.

W całym 2021 roku przychody Orlen Unipetrol wyniosły 23 855 mln zł (wzrost o 71% r/r), zysk operacyjny wyniósł 801 mln zł wobec 1 061 mln zł straty rok wcześniej, EBITDA LIFO wyniosła 1 158 mln zł wobec 25 mln zł straty rok wcześniej, a zysk netto sięgnął 574 mln zł w porównaniu z 950 mln zł straty rok wcześniej.

Orlen Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2021 r. spółka przerobiła 7,12 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)