Wynik EBITDA sięgnął 50,1 mln zł w IV kw. wobec 35,8 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 594,7 mln zł wobec 330,1 mln zł, a wolumen sprzedaży sięgnął 54,1 tys. ton wobec 47 tys. ton rok wcześniej.

Reklama

W całym 2021 r. spółka odnotowała wstępnie 151,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 55 mln zł rok wcześniej, a zysk znormalizowany sięgnął 148,4 mln zł wobec 65,1 mln zł rok wcześniej.

EBITDA za 2021 r. wyniosła 214,4 mln zł wobec 98 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 186,9 mln zł wobec 1 061,6 mln zł rok wcześniej, podczas gdy wolumen sprzedaży wyniósł 230,6 tys. ton wobec 156,6 tys. ton rok wcześniej.

"Jednocześnie zarząd spółki zwraca uwagę, że ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową w IV kwartale 2021 roku oraz w całym 2021 roku, które mogą różnić się od w/w wstępnych wyników, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2021 rok, który zostanie opublikowany w dniu 15 marca 2022 roku" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)