"Pomijając surowce odpowiedzialne za nieco ponad 15 proc. światowego handlu, większość tego handlu stanowiły zatem wyroby przetwórstwa przemysłowego, wytwarzane na obszarach miejskich" - dodaje PIE.

Jak informuje PIE, największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych jest Unia Europejska. W 2018 r. eksport żywności krajów wspólnoty (łącznie wewnątrz UE, jak i poza UE) osiągnął wartość blisko 580 mld dolarów, co stanowiło 37 proc. światowego eksportu żywności. Największymi unijnymi dostawcami żywności na światowy rynek były: Niderlandy (101 mld dolarów), Niemcy (88 mld dolarów), Francja (73 mld dolarów), a także Hiszpania i Włochy.

Spośród krajów pozaunijnych najwyżej na liście eksporterów, z eksportem o wartości 145 mld dolarów, uplasowały się Stany Zjednoczone. Dalsze miejsca zajęły: Brazylia (83 mld dolarów), Chiny (78 mld dolarów), Kanada (52 mld dolarów), Tajlandia (36 mld dolarów) oraz Indie (35 mld dolarów).

Reklama

Polska - z eksportem o wartości 34,7 mld dolarów - należała do czołowych eksporterów żywności, zajmując 7. pozycję w UE i 13. na świecie.

W UE relatywnie wysoki udział żywności miała w eksporcie Dania (19 proc.) oraz Niderlandy (18 proc.) - kraje o intensywnym rolnictwie. W Polsce udział ten ukształtował się na poziomie 13,3 proc.

Z informacji PIE wynika, że pod względem wartości eksportu żywności w przeliczeniu na mieszkańca przodowały kraje rozwinięte, m.in. Niderlandy (5 tys. 880 dolarów na mieszkańca), Nowa Zelandia (5 tys. 55 dolarów na mieszkańca), Belgia (4 tys. 124 dolary na mieszkańca), Dania (3 tys. 623 dolary na mieszkańca) oraz Irlandia (3 tys. 105 dolarów na mieszkańca). W Polsce wartość eksportu żywności na jednego mieszkańca wyniosła 914 dolarów i była niższa niż w Hiszpanii, Francji i Niemczech, ale wyższa niż we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak w przypadku eksportu, UE-27 jest również największym światowym importerem produktów rolno-spożywczych. W 2018 r. kraje UE zakupiły za granicą produkty rolno-spożywcze o wartości 544,1 mld dol., co stanowiło 35 proc. światowego importu żywności. Największymi unijnymi importerami żywności były: Niemcy (109 mld dolarów), Niderlandy (68 mld dolarów) i Francja (65 mld dolarów). Polska nabyła żywność za 23,4 mld dolarów.

Natomiast spośród krajów pozaunijnych czołowe miejsca w gronie największych importerów zajmowały: USA (162 mld dolarów), Chiny (126 mld dolarów) i Japonia (73 mld dolarów).

W 2018 r. największą nadwyżkę w handlu żywnością zanotowały Brazylia (72 mld dolarów), Niderlandy (34 mld dolarów), Argentyna (29 mld dolarów) i Tajlandia (21 mld dolarów).

Największymi importerami netto były zaś: Japonia (66 mld dolarów), Chiny (49 mld dolarów), Wielka Brytania (35 mld dolarów) i Korea Południowa (24 mld dolarów). Polska, z nadwyżką w wysokości 11,3 mld dolarów, była 12. pod względem wielkości eksporterem netto żywności na świecie.