"W 2019 r. wyprodukowano 7 107,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 4,2 tys. ton (tj. o 0,1 proc.) mniej niż w 2018 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton, tj. o 0,1 proc. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 6 298,2 tys. ton żywca, tj. o 328,1 tys. ton (o 5,5 proc. więcej) niż w 2018 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,6 prc. produkcji krajowej" - czytamy w komunikacie.

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 483,8 kg, a mleka 959 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 939 litrów w 2018 r., podano również.

"W 2019 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2018, udział żywca drobiowego o 2,1 pkt proc., a zmalał udział żywca wieprzowego o 1,9 pkt proc., żywca wołowego łącznie z cielęcym o 0,1 pkt proc. i końskiego o 0,1 pkt proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku" - czytamy dalej.

Produkcja jaj kurzych w 2019 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie) wyniosła 12 056,5 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 242,2 mln sztuk (tj. o 2,1 proc.), a wydajność jaj od 1 kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się o 1,4 proc., tj. z 217 jaj w 2018 r. do 220 jaj w 2019 r. Roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w 2018 r. i wynosiła 3,3 kg, podał także Urząd.