Inflacja zmniejszyła się w sierpniu do 2,9% r/r wobec 3,0% w lipcu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji w sierpniu było zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,0% r/r w sierpniu wobec 3,9% w lipcu). Niższe tempo wzrostu cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia dynamiki cen mięsa oraz owoców i warzyw (wynik lepszych tegorocznych zbiorów).

- Spadek cen wieprzowiny w krajach europejskich jest związany z wykryciem pierwszego przypadku ASF w Niemczech, problem z afrykańskim pomorem świń zamyka przed tym krajem ważne pozaunijne rynki eksportowe, a zwłaszcza rynek chiński – mówi w rozmowie z marketNews24 Michał Stajniak, ekspert XTB.

Niemcy należą do największych eksporterów mięsa na świecie. W konsekwencji niezagospodarowane znaczące niemieckie nadwyżki eksportowe będą lokowane na unijnym rynku, co będzie powodowało spadek cen wieprzowiny.

Reklama

– Ceny mięsa w Niemczech w ciągu kilku dni spadła o kilkanaście procent – wyjaśnia ekspert XTB. – Jest bardzo prawdopodobne, że niemieckie mięso trafia już na nasz rynek. W Polsce ceny wieprzowiny są już niższe o ok. 10 proc. licząc rok do roku i mogą nadal spadać, pomimo rosnących cen paszy.

Wzrost cen paszy na światowych rynkach, związany jest ze wzrostem cen soi i kukurydzy. Cena soi przekroczyła poziom 1 tys. centów za buszel, a stało się to po raz pierwszy od 2018 r.