Jak przypomniało MRiRW w komunikacie, w 2023 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wniosek można złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w miejscu, gdzie znajdują się grunty. 28 lutego mija termin składania wniosków, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Natomiast od 1 do 31 sierpnia 2023 r. będzie można składać wnioski udokumentowane fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Jak podkreśliło ministerstwo, jeśli zwrot podatku akcyzowego dotyczy producenta utrzymującego bydło do wniosku powinien być dołączony oprócz faktur dokument zawierający liczbę posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 r. Dokument taki może wydać kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Resort rolnictwa przypomina, że zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. to 1,20 zł do litra zakupionego oleju napędowego. Limit zwrotu wynosi 132 zł na 1 ha użytków rolnych, oraz 48 zł na jedną średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Zwrot będzie można otrzymać gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Reklama

wkr/ drag/