Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy poinformował, że w dziesiątym okresie raportowania, tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia br. deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. W poniedziałek IUNG informował o występowaniu suszy rolniczej na terenie 5 województw.

Ujemna wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terenie kraju" – przekazano.

Reklama

Susza rolnicza występowała na terenie siedmiu województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i lubelskiego. Susza występowała w 8 monitorowanych uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, chmielu i tytoniu.

W dziesiątym okresie raportowania średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -85 mm. "W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 15 mm w stosunku do poprzedniego okresu" – wskazano.

Deficyt wody na Pojezierzu Wielkopolskim

Największy deficyt wody od -160 do -199 mm – przekazał IUNG – notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej. Duży niedobór wody notowano również w południowej części Niziny Mazowieckiej od -160 do -189 mm oraz miejscami we wschodniej Polsce od -160 do –179 mm.

Zgodnie z danymi IUNG, w dziesiątym okresie raportowania największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 447 gminach (18,05 proc. gmin Polski); nastąpiło zwiększenie o 4,24 pp. w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wśród upraw kukurydzy na ziarno – zauważono – susze notowano w 397 gminach (16,03 proc. gmin Polski); nastąpiło zwiększenie o 4,24 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Autor: Adrian Reszczyński