W czwartek w odrębnym głosowaniu europosłowie komisji uznali również - 28 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 6 wstrzymujących się - że wszystkie cła na import z Mołdawii powinny zostać zawieszone na kolejny rok.

Oczekuje się, że Parlament będzie głosował nad swoim stanowiskiem podczas sesji plenarnej w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Jeżeli Parlament przyjmie stanowisko, Rada (państwa UE) formalnie zatwierdzi rozporządzenie, które wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.