Zysk operacyjny wyniósł 406 mln zł wobec 408,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 663,5 mln zł wobec 645 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA w trzecim kwartale wyniosła 663,5 mln zł (+2,9% r/r przy 37% marży) oraz 1,9 mld zł za okres dziewięciu miesięcy (+1,9% r/r przy 36% marży) - na dobrej drodze do spełnienia oczekiwań na cały rok, co odzwierciedla stałą poprawę marży na usługach" - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 802,5 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 796 mln zł rok wcześniej.

W trzecim kwartale przychody z działalności operacyjnej nadal rosły (+0,4% r/r), z wynikiem za dziewięć miesięcy br. na poziomie 5,3 mld zł (wzrost o 1,2% r/r), co wynikało z dalszego wzrostu przychodów z usług, pomimo stopniowego ożywienia w sprzedaży towarów lecz nadal poniżej ubiegłorocznych poziomów, podano także.

"Ostatni kwartał oznaczał dla nas stopniowy powrót do 'nowej normalności.' Obserwujemy powrót wyników w naszych punktach sprzedaży detalicznej do poziomu sprzed pandemii. Przychody z użytkowania nadal rosną, podczas gdy przychody z połączeń międzyoperatorskich uległy normalizacji. Sprzedaż towarów jest na zadowalającym poziomie z niewielkim deficytem w stosunku do ubiegłego roku. Podsumowując, wyniki w trzecim kwartale wykazują ciągłą poprawę i są na dobrej drodze do sprostania naszym całorocznych oczekiwaniom" - powiedział prezes P4 Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 715,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 700,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 301,8 mln zł w porównaniu z 5 240,9 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. wyniosła 1 900,8 mln zł, o 1,9% więcej r/r, głównie dzięki wzrostowi przychodów, obniżeniu międzynarodowych i krajowych kosztów roamingu oraz wydatków reklamowych i promocyjnych, częściowo skompensowanych przez wyższe: koszty połączeń międzysieciowych, konserwację sieci, dzierżawę linii, wydatki na energię oraz pensje i wydatki na ubezpieczenia zdrowotne. Rezultaty uwzględniają efekt konsolidacji Virgin Mobile Polska od 9 sierpnia 2020 r., kiedy sfinalizowane zostało przejęcie tej spółki" - czytamy w raporcie.

"W kwestii integracji Virgin Mobile podejmujemy zdecydowane kroki naprzód, jesteśmy nadal gotowi na aukcję częstotliwości 5G w paśmie C oraz kontynuujemy prace nad wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie zarządzać naszą pasywną infrastrukturą" - zaznaczył prezes.

Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,58x, wobec 2,72x na koniec 2019 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo poniesionych w II kw. wydatków na dywidendę w wys. 420 mln zł oraz wydatków na podatki za 2019 r. w wysokości 183 mln zł.

"Nasze wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku wskazują na wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego po okresie lockdownu. Jesteśmy przekonani, że sprostamy naszym zrewidowanym oczekiwaniom na cały rok. Ciągła poprawa w generowaniu skorygowanej EBITDA i FCFE ponownie zaowocowała niższym poziomem dźwigni finansowej - zadłużenie netto do skorygowanej EBITDA wyniosło 2,58x po przejściowym wzroście w II kw., spowodowanym wypłatą dywidendy i rozliczeniem podatku za 2019 rok. Naszą daleko idącą pewność siebie bazujemy również na tym, że nie zaobserwowaliśmy problemów ze ściąganiem należności gotówkowych od naszych klientów, jednakże zachowujemy ostrożność w podejściu do rezerwy na nieściągalne należności, zaksięgowanej w drugim kwartale" - powiedział dyrektor finansowy P4 Marcin Szul,cytowany w komunikacie.

Play podał, że gotówkowe nakłady inwestycyjne w III kw. wyniosły 269 mln zł (+34,6% r/r) oraz 571 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (-10,1% r/r), przy czym spadek rok do roku związany był z opóźnieniem, a następnie odwołaniem aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, co spowodowało przesunięcie inwestycji w te częstotliwości na rok 2021 i jednocześnie przyspieszenie inwestycji w przepustowość i zasięg sieci w drugiej połowie 2020 r.

"Poprawa średniego ARPU do 34,3 zł zarówno w trzecim kwartale jak również po dziewięciu miesiącach br. odpowiednio o 1,3% i 3,1%. ARPU kontraktowe wzrosło w trzecim kwartale do poziomu 39,6 zł oraz do 39,7 zł w okresie dziewięciu miesięcy br. Wskaźnik rezygnacji obniżył się odpowiednio do 0,73% i 0,71%" - czytamy także.

Baza raportowanych abonentów wzrosła o 1,9% r/r do 15,4 mln, a baza aktywnych klientów wzrosła o 2,9% r/r do 12,9 mln, głównie dzięki przejęciu Virgin Mobile Poland.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)