"W związku z przekazanym zawiadomieniem o ogłoszeniu wykupu przymusowego akcji spółki Play Communications SA, zarząd giełdy […] zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'LU1642887738' - od dnia 21 grudnia 2020 r." - czytamy w uchwale.

Zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a niezrealizowane do 18 grudnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność, zaś zlecenia maklerskie począwszy od 21 grudnia 2020 r. nie będą przyjmowane, podano także.

Wcześniej dziś Iliad Purple - spółka z Grupy Iliad - ogłosił przymusowy wykup do 23 grudnia 2020 r. 8 494 848 akcji Play Communications, stanowiących 3,3% łącznej liczby akcji i głosów spółki. Cena - taka sama, jak w wezwaniu na 100% akcji Play - wynosi 39 zł za akcję.

Na dzień ogłoszenia squeeze-outu Iliad Purple posiada 96,68% akcji oraz głosów z akcji Play.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)