"Z czego spółka zobowiązała się sprzedać 1 552 061 udziałów Polkomtel Infrastruktura, reprezentujących ok. 74,98% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, za cenę w wysokości 5 302 101 313,47 zł, a Polkomtel zobowiązał się sprzedać 517 595 udziałów Polkomtel Infrastruktura, reprezentujących ok. 25,01% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, za cenę w wysokości 1 768 191 539,73 zł. Powyższa cena sprzedaży (w tym jej części przypadające, odpowiednio, spółce i Polkomtel), zostaną dodatkowo: 1. pomniejszone o określone płatności wykonywane przez Polkomtel Infrastruktura na rzecz sprzedających i podmiotów powiązanych sprzedających zrealizowane po dniu 31 grudnia 2020 r. oraz o kwotę tzw. wzrostu rentowności w związku z umową serwisową [...] za okres od 1 stycznia 2021 r. do ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpi zamknięcie transakcji; oraz 2. powiększona o odsetki naliczane wg stopy 6% rocznie za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia zamknięcia transakcji r. zgodnie z przyjętym w umowie sprzedaży mechanizmem locked-box" - czytamy w komunikacie.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających, m.in. uzyskania przez nabywcę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

"Jednocześnie spółka informuje, że w związku z zawarciem umowy sprzedaży spółka zakończyła proces przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat, o rozpoczęciu którego spółka poinformowała [...] 23 września 2020 r." - zakończono.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)