Kunicki wskazał, że dwa czynniki istotne dla kwestii dywidendy za 2020 r. już się wyklarowały: Orange Polska zawarł wstępną umowę dotyczącą FiberCo (z APG) i ocenia, że wyniki I kw. - zwłaszcza EBITAaL - pokazują, że spółka "idzie drogą" w kierunku zrównoważonego wzrostu wyników.

"Dwa elementy, których wciąż nam brakuje, to po pierwsze, więcej jasności w sprawie aukcji 5G, ponieważ jest to dość znaczący wydatek, który się zbliża i nie znamy dziś ani terminów, ani warunków. Nadal też dość rygorystycznie obserwujemy tempo ożywienia gospodarczego, ponieważ w tej chwili nadal jesteśmy w trakcie lockdownu. Obserwujemy gospodarkę, a szczególnie naszych klientów biznesowych - w jakim stanie wyjdą z tego kryzysu" - powiedział Kunicki podczas telekonferencji dla analityków.

"Zajmiemy się polityką dywidendową wraz ze strategią, także dywidendą za 2020 r. przed walnym zgromadzeniem, ale potrzebujemy trochę więcej czasu, aby spróbować uzyskać więcej jasności w tej kwestii" - podkreślił.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)