Reklama

"Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 2021 roku o 69 tys., tj. 4,7% w ujęciu rocznym, przekraczając poziom 1,55 mln. Na koniec grudnia, 67% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 65% rok wcześniej). Wskaźnik ARPO z usług konwergentnych wzrósł o 5,8% w ujęciu rocznym, osiągając w skali całego roku poziom 111,9 zł. Było to przede wszystkim wynikiem strategii nastawionej na wartość oraz rosnącego udziału usług światłowodowych i TV. W samym czwartym kwartale przyłączono netto 21 tys. klientów (co było najlepszym wynikiem kwartalnym w 2021 roku), a wskaźnik ARPO wyniósł 113,2 zł, co oznacza wzrost o 5,7% r/r" - czytamy w komunikacie.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2021 roku o 44 tys., tj. 1,6% r/r. W samym IV kwartale liczba klientów tych usług zwiększyła się o 17 tys. i na koniec roku wynosiła 2 746 tys.

"W 2021 roku zwiększyła się dynamika przyrostu bazy klientów światłowodu. Ich liczba wzrosła o 220 tys., tj. 30%, w wyniku rosnącej penetracji usługami światłowodowymi wcześniej wybudowanych łączy, rozbudowy sieci światłowodowej oraz migracji z łączy miedzianych. W samym czwartym kwartale liczba aktywacji usług światłowodowych netto wyniosła 65 tys., co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w historii. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął 34%" - czytamy dalej.

W dalszym ciągu zmniejszała się baza klientów korzystających z miedzianych łączy szerokopasmowych - ich liczba spadła względem poprzedniego roku o 172 tys. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrósł o 2,5%, dzięki strategii nastawionej na wartość oraz rosnącemu udziałowi klientów usług światłowodowych. Jak podkreśla Orange Polska, klienci tych usług generują najwyższy średni przychód na ofertę, głównie ze względu na większy udział usług TV, rosnącą popularność większych prędkości usługi światłowodowej oraz rosnący udział klientów z domów jednorodzinnych (gdzie cena usługi jest wyższa w celu pokrycia wyższego kosztu budowy sieci).

"Liczba klientów komórkowych usług głosowych zwiększyła się w 2021 roku o 329 tys., tj. 4% r/r, do czego przyczyniły się wszystkie marki konsumenckie (Orange, Nju Mobile i Flex) oraz dobre wyniki na rynku biznesowym. Wzrasta lojalność naszych klientów: w 2021 roku wskaźnik rezygnacji z usług zmniejszył się do 2,1% (wobec 2,3% rok wcześniej). Wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych wzrósł w 2021 roku o 0,9% r/r (wobec spadku o 4,2% r/r w 2020 roku), co było efektem strategii cenowej ukierunkowanej na wartość oraz odbudowy przychodów z roamingu międzynarodowego. Z wyłączeniem roamingu, wskaźnik ARPO z tych usług nie zmienił się w ujęciu rocznym" - napisano też w komunikacie.

Baza klientów usług przedpłaconych zwiększyła się w 2021 roku o 1,9%, do poziomu prawie 5 mln, w wyniku rosnącej liczby aktywacji nowych kart oraz zwiększonej aktywności klientów po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią. Wzrost ARPO z usług przedpłaconych wyniósł 3,7% w wyniku strategii ukierunkowanej na wartość oraz rosnącego udziału klientów z nielimitowanymi pakietami rozmów i SMS-ów.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w 2021 roku wyniosła 239 tys. wobec 210 tys. rok wcześniej i odzwierciedlała niekorzystne trendy strukturalne na rynku, podał także operator.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)