"Zysk netto spółki Orange Polska za rok obrotowy 2021 w kwocie 915 493 003,09 zł dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę - 328 089 369,75 zł. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł na każdą uprawnioną akcję. 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 statutu spółki - 18 309 860,06 zł. 3) na kapitał rezerwowy - 569 093 773,28 zł" - czytamy w projekcie uchwały na walne.

Termin dywidendy planowany jest na 22 czerwca, a wypłaty dywidendy na 6 lipca 2022 r.

Reklama

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)