"Zgodnie z postanowieniami uchwały:

1. część zysku netto w kwocie 660 844 237,2 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2. pozostała część zysku netto w kwocie 2 945 011 181,03 zł zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,

3. wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych) wynosi 1,2 zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 550 703 531.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 20 września 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpi 15 grudnia 2022 roku, wskazano także.

Cyfrowy Polsat zarekomendował akcjonariuszom 26 maja br. przeznaczenie 550,7 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę 1 zł na akcję.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)