Warszawa, 11.05.2023 (ISBnews) - T-Mobile Polska wypracował 439 mln zł skorygowanej EBITDA AL w I kw. 2023 r. (-2,9% r/r) przy 1 718 mln zł przychodów (+10,3% r/r), podała firma. W ciągu kwartału T-Mobile odnotował wzrost bazy klientów o 6% r/r, tj. o 708 tys. użytkowników.

"W pierwszym kwartale 2023 roku T-Mobile Polska osiągnął znaczący wzrost przychodów całkowitych oraz przychodów z usług mobilnych. Pomimo obniżenia przychodów z połączeń międzyoperatorskich, całkowite przychody wyniosły 1,72 mld zł i wzrosły o 10,3% r/r. W tym samym czasie przychody z usług mobilnych osiągnęły poziom 1,01 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1% (r/r). Z kolei bardzo znaczący wzrost kosztów w środowisku wysokiej inflacji (ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu kosztów energii +170%) obniżył wynik EBITDA AL o -2,9% (r/r) do poziomu 439 mln zł. Na wzrost przychodów firmy wyraźny wpływ miała sprzedaż urządzeń - według firmy badawczej GfK Polonia TMobile zajmuje obecnie drugą pozycję wśród operatorów infrastrukturalnych pod kątem sprzedaży smartfonów" - czytamy w komunikacie.

Na koniec pierwszego kwartału baza klientów T-Mobile urosła o 708 tysięcy rok do roku, osiągając poziom 12,5 miliona. Wskaźnik rezygnacji (churn) w segmencie kontraktowym utrzymał się niskim poziomie 0,7%. Według raportu przenośności numerów Urzędu Komunikacji Elektronicznej T-Mobile osiągnął w tym okresie drugi co do wielkości najlepszy rezultat wśród operatorów infrastrukturalnych, notując pozytywne saldo MNP na poziomie 13,9 tys. nowych użytkowników, wskazano także.

"Firma odnotowała wzrost liczby klientów we wszystkich segmentach: kontraktowym, przedpłaconym, prywatnym i biznesowym. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby klientów z szerokopasmowym dostępem do internetu, która obecnie wynosi 182 tys. użytkowników (wzrost o 91 tys. r/r). Systematycznie wzrasta także liczba klientów indywidulanych, którzy decydują się na zakup pakietów konwergentnych od TMobile" - czytamy dalej.

Reklama

"W pierwszym kwartale 2023 r. wciąż obserwowaliśmy zmaganie się gospodarki z dwucyfrowym poziomem inflacji i wysokimi cenami energii, której koszty w przypadku TMobile wzrosły aż o 170%. Mimo tych trudnych warunków zewnętrznych osiągnęliśmy wzrost przychodów całkowitych o ponad 10% i zwiększyliśmy bazę naszych klientów do poziomu ponad 12,5 mln. Wpływu na ten pozytywny wynik upatrujemy w kilku obszarach. To przede wszystkim duże zainteresowanie klientów naszymi usługami szerokopasmowego dostępu do internetu oraz bardzo wyraźny wzrost sprzedaży urządzeń. Nie mam przy tym wątpliwości, że nasze solidne wyniki to również efekt troski o najwyższa jakość sieci, satysfakcję klienta, konsekwentne wdrażanie strategii rynkowej i dbałości o stabilność finansową firmy" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras, cytowany w komunikacie.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)