Jest bardzo dobra przestrzeń do tego, żeby kredyt hipoteczny stał się najważniejszym produktem sektora bankowego i jednocześnie produktem społecznym, mówimy przecież o zaspokajaniu bardzo podstawowych potrzeb życiowych - mówi Bożena Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego, podkreślając przy tym zalety kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową.

Bożena Graczyk mówi również o kwestii kształtowania kredytu hipotecznego w przyszłości. W sektorze bankowym trwają nad tym prace.