Wcześniej Cyfrowy Polsat przeprowadził emisję niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW i będą notowane na rynku ASO Catalyst. Wśród inwestorów, którzy objęli papiery, znalazło się szereg funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, jak również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

„Emisję obligacji przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, co jest tym większym sukcesem i potwierdzeniem bardzo dobrych perspektyw dla rozwoju naszej Grupy. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co jest dla nas dużym powodem do zadowolenia, zwłaszcza w świetle ostatnich niekorzystnych wydarzeń na rynkach finansowych i kryzysu greckiego. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, daliśmy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w grupę Cyfrowy Polsat" – powiedział członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowy Polsat i Polkomtel Tomasz Szeląg, cytowany w komunikacie dotyczącym emisji.

Spółka podała, że emisja obligacji odbyła się na następujących warunkach: cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej i wyniosła 1 tys. zł; obligacje podlegają wykupowi po 6 latach, a dniem wykupu obligacji jest 21 lipca 2021 r.; obligacje mogą być wykupione wcześniej; oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

„To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której skutecznie dywersyfikujemy źródła finansowania, zyskując jeszcze większą elastyczność biznesową. Marża, jaką uzyskaliśmy w procesie budowania księgi popytu jest bardzo atrakcyjna, zważywszy na charakterystykę instrumentów niezabezpieczonych. Cieszymy się, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju po raz kolejny podjął decyzję o zainwestowaniu w rozwój naszej grupy. Współpraca z tak uznanym inwestorem daje nam nie tylko dużo satysfakcji, ale stanowi potwierdzenie stabilności i atrakcyjności naszego biznesu oraz słuszności obranej strategii rozwoju naszej grupy" - dodał Szeląg.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.