Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58,4 tys. ton w styczniu 2020 r. wobec 58,7 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.
"Produkcja miedzi płatnej wyniosła wyniosła 58,4 tys. t, co oznacza poziom zbliżony do wielkości zrealizowanej w analogicznym miesiącu 2019 roku, przy czym wzrost zanotowano w kopalni Sierra Gorda (+12%), natomiast spadek w KGHM International (-13%). W obydwu przypadkach główną przyczyną były uwarunkowania geologiczne – wzrost zawartości Cu w rudzie przerabianej w Sierra Gorda i jej spadek w niektórych kopalniach KGHM International (Zagłębie Sudbury oraz Franke)" - czytamy w komunikacie.
Produkcja srebra wyniosła 83 t i była wyższa od wielkości zrealizowanej w styczniu 2019 roku o 9%.
Produkcja TPM wyniosła 15,6 tys. troz. Wzrost produkcji (o 28%) dotyczył KGHM Polska Miedź S.A. i Sierra Gorda, przy niewielkim spadku w KGHM International.
Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów, tj. 20% poniżej wielkości zrealizowanej w styczniu 2019 roku ze względu na niższą zawartość molibdenu w rudzie eksploatowanej w Sierra Gorda.
"W styczniu 2020 roku produkcja grupy kapitałowej kształtowała się na poziomie nie odbiegającym istotnie od założeń budżetowych na ten okres, natomiast wolumen sprzedaży był niższy od planu, głównie w zakresie metali szlachetnych i molibdenu. W relacji do wolumenu zrealizowanego w analogicznym okresie 2019 roku, produkcja i sprzedaż najważniejszych metali była wyższa bądź zbliżona do wielkości osiągniętej rok wcześniej z wyjątkiem produkcji molibdenu, której spadek w skali roku wynikał z realizacji planu Sierra Gorda, zakładającego na 2020 roku eksploatację stref o niższej zawartości tego metalu" - podano także w komunikacie.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)